Công ty TNHH DV Bảo Vệ LONG VIỆT

Công ty TNHH DV Bảo Vệ LONG VIỆT tuyển 2 Chỉ Huy bảo vệ làm việc tại TP.HCM. * Mô tả công việc -Chỉ huy các công tác nhân sự & nghiệp vụ thuộc khu vực quản lý theo quy chế, quy định của công ty.-Chấm công & giám sát việc chấm công CB & NV dưới quyền thuộc khu vực quản lý.-Trực tiếp đào tạo & hướng dẫn nghiệp vụ cho các mục tiêu nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ.-Cấp phát & quản lý việc sử dụng công cụ hỗ trợ, VPP, thiết bị thuộc mục tiêu mình quản lý.

ĐĂNG KÍ NHẬN BÁO GIÁ

Signup now and receive an email once I publish new content.

I will never give away, trade or sell your email address. You can unsubscribe at any time.

Powered by Optin Forms